„Biznes to maraton, w którym startujemy jako zespół.
Cel to lepsze jutro dla naszych dzieci i wnuków.”

Zarząd Grupy Lars

Zrównoważony
wzrost

Aby promować praktyki biznesowe oraz inwestycje, które umożliwią trwały wzrost gospodarczy i zapewnią długoterminowe tworzenie wartości wszystkim obecnym i przyszłym interesariuszom.

Odpowiedzialność
za środowisko

Aby wywrzeć pozytywny, długoterminowy wpływ, podejmując pilne działania w sprawie zmian klimatu, umożliwiając zrównoważoną produkcję i konsumpcję oraz promując odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Integracja
społeczna

Aby promować integracje w naszych społecznościach i poza nimi, w tym równość płci, różnorodność oraz godną pracę, aby zapewnić, że zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia będą godnie żyć i wykorzystywać swój potencjał.

Dobre
zarządzanie

Ustanowienie solidnych struktur zarządzania rodzinnego i korporacyjnego, które są przejrzyste, integracyjne i rozliczalne z interesariuszami; w celu zapewnienia przestrzegania etycznych i wolnych od korupcji praktyk biznesowych.

Formularz kontaktowy

Wpisz kod z obrazka: captcha